Formálne vzdelanie - Richard Sporina

Formálne vzdelanie

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyzioterapia, (Aplikovaná Fyzioterapia), ISCED 7

Slovenská Zdravotnícka Univerzita, FOaZOŠ, Fyzioterapia (Špeciálna Fyzioterapia), ISCED 7

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyzioterapia, ISCED 6