Špecializácia - Richard Sporina

Špecializácia

AŠK Dukla Banská Bystrica, inštruktor športu, AŠD judo, 1.dan   

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyziológia výživy človeka, Výživa a dietetika, Telovýchovné lekárstvo a funkčná diagnostika 1, Telovýchovné lekárstvo a funkčná diagnostika 2, Doping, dopingová kontrola, substitúcia regenerácie  

Karlova Univerzita Praha, Fakulta telesnej výchovy a športu, tréner fitnes, prerekvizita telesná výchova a šport, fyzioterapia ISCED 6

Karlova Univerzita Praha, Fakulta telesnej výchovy a športu, osobný a kondičný tréner

Masarykova Univerzita Brno, Fakulta športových štúdií, Špecializácia fitnes, 5 semestrov, 25 ECTS, inštruktor fitnes

Masarykova Univerzita Brno, Fakulta športových štúdií, Core Training, Pohybový program pre špeciálnu populáciu

Univerzita vo Viedni, Inštitút športových vied, Odborné zamerané kurzy a vedecké semináre: Pokročilý kurz v hodnotení telesnej zdatnosti fitnes, Športová informatika a biomechanika, Psychológia športu, Nemecký jazyk

Tréner 3. kvalifikačný stupeň v kulturistike, fitnes a silového trojboja, Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja, IFBB, licencia B.