O mne - Richard Sporina

O mne

Osobný tréner Richard má vyštudovanú fyzioterapiu a dlhoročné skúsenosti s rôznymi pohybovými aktivitami a cvičením Pilates.

Osobný tréner Richard Vám rád poradí v oblasti zdravia a pohybovej aktivite (fitnes, osobný a kondičný tréning), v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výžive.

Odporúča pohybovú aktivitu ako dôležitý prostriedok k predchádzaniu civilizačných ochorení a zranení.